Gratis analyse av dine websider

Lurer du på hvordan det egentlig ligger an med dine websider? Hvor forbedringspotensialet er størst? Skal du i gang med et forbedringsprosjekt, men er usikker på hvor du skal ta fatt? – Begynn med en gratis analyse!

Webkvalitet har bruker en metode for kvalitetsanalyse av websider. I denne analysen gir vi nettstedet en score på mange forskjellige variabler innen disse forskjellige kategoriene:

Konsept Er webkonseptet rendyrket og tydelig for bruker?
Verdi Har websiden en faktisk og opplevd verdi for bruker?
Avsender Er websiden en integrert og verdiskapende del av avsenders virksomhet?
Lay-out og design Er fonter, farger, lay-out og design riktig utformet i forhold til konsept og målgruppe? Følger man etablert beste praksis for visuell webkommunikasjon?
Innhold Er innholdet på sidene godt og konsekvent i forhold til webkonsept og målgrupper? Er tekstene gode?
Trigger-ord Benytter man trigger-ord riktig i menyer og innhold? Benytter man de riktige trigger-ordene?
Enkelhet Er brukervennligheten på siden god? Bestreber man seg for å gjøre det enkelt for bruker å betjene nettstedet og å tilegne seg innholdet?
Tilgjengelighet Er nettstedet godt tilgjengelig for brukeren der brukeren finnes, blant annet gjennom søkemotorer? Er det tilgjengelig for alle brukere?

Analysen forteller deg både hvor høyt nettstedet scorer generelt og gir deg poeng som er en verdi innenfor de gitte kategorier, slik at du vet nøyaktig hvor forbedringspotensialene ligger.

Etter at du har gjort forbedringer på siden din, kan du bestille nok en analyse. Forskjellen i score mellom de to målingene vil da gi deg en ganske presis indikasjon på hvor vellykket forbedringsprosessen har vært.

Nettsteder som oppnår mer enn 100 poeng i kvalitetsanalysen, kan benytte Kvalitetsmerket på sine sider.

Ønsker du en gratis kvalitetsanalyse, fyll ut skjemaet under: (Du vil motta analysen pr e-post i løpet av 2-3 virkedager.)

Gratis kvalitetsanalyse

Ja takk, jeg vil gjerne ha en gratis analyse av kvaliteten på mine websider.

Kontaktskjema kommer her.

NAVN

BEDRIFT

WEBSIDE (URL)

E-POST ADRESSE

SEND